CZPVI naplňuje svými každodenními praktickými aktivitami svůj hlavní účel založení a předmět činnosti:

  • provádění základního a aplikovaného výzkumu nebo vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo transferu technologií v oborech zemědělské/zpracovatelské ekonomiky a politiky včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství/zpracovatelství a venkova;
  • šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím dalších forem předávání získaných poznatků pro potřeby agrárního/zpracovatelského sektoru
  • zajišťování funkce vzdělávacího, poradenského a informačního centra pro oblasti potravinářství a rozvoj venkova, realizované zejména získáváním, zpracováním, uchováním a šířením informací;
  • vytváření kvalifikačního zázemí pro potravinářský poradenský systém, realizace dalšího vzdělávání cílových skupin v zemědělství/potravinářství a venkovském prostoru.

Základní vizí hlavní činnosti CZPVI je výzkum bezpečných potravin s preventivními účinky na lidské zdraví. Navzdory masivnímu nárůstu výskytu „civilizačních chorob“ ve vyspělém světě s důsledkem celého životního stylu, výživa a potraviny jsou jeho významnou součástí. Vize CZPVI se člení na následující záměry:

  • Výzkum a vývoj nových výrobků pro zdravou a bezpečnou výživu
  • Výzkum a vývoj nových výrobků pro skupinu populace se speciálními požadavky na výživu
  • Technologie pro šetrnou výrobu a bezpečné skladování potravin
  • Výzkum a vývoj nových doplňků stravy (nutraceutika/funkční potraviny)